25.11.2016 Jornada Disseny per viure. Sostenibilitat urbana. Museu del Disseny de Barcelona
Foundawtion. Fem escola a càrrec de David García. Projecte de construcció d'una escola de secundària per 500 alumnes i formació que ajudi a la comunitat en les futures construccions a Thionck Essyl- Senegal