L’any 1933 es va posar la primera pedra de la Casa Bloc, un edifici d’habitatges impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’allotjar els obrers més necessitats amb una nova arquitectura de qualitat, adequada als nous temps i a les necessitats bàsiques de les persones. Construïda durant la Segona República a Barcelona pels arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana, la Casa Bloc es va bastir sota l’ideari del GATCPAC (Grup d’Artistes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània). Ara s’ha recuperat un dels seus habitatges per tal de retornar-hi l’aspecte original.

A 'Les veus de la Casa Bloc' descobrim aquest edifici de la mà de Rossend Casanova, conservador de disseny de producte i comissari del projecte de museïtzació de la Casa Bloc.