25.11.2016 Jornada Disseny per viure. Sostenibilitat urbana. Museu del Disseny de Barcelona
Projecte Chukudu 2.0: La població de les zones més rurals de país té moltes dificultats per accedir als centres sanitaris en situacions d’emergència a causa del mal estat dels camins i carreteres. Davant d’aquesta problemàtica, els desafiament per als estudiants ha estat dissenyar productes per millorar el transport dels habitants i que es puguin fabricar amb materials autòctons.

També es presentarà el disseny d’un sistema d’il·luminació per a les latrines de l’hospital de MSF a Numbi. MSF es troba també amb la problemàtica de l'ús de latrines a les seves intal·lacions mèdiques. Des de problemes de la percepció de la latrina, fins al lloc on s'han d'ubicar, i sobretot, la manera com cal utilitzar-les per al control d'infeccions.

Les propostes havien d'incloure plans per a la seva producció idealment al país de destinació i amb les tecnologies existents.

Curro Claret, Tutor del projecte final de, Títol superior en Disseny de producte. Área Design. IED Barcelona Escola Superior de Disseny; Agustí López Aubeso, Technical Referent Vehicles & Energy- Metges sense Fronteres; Chukudu 2.0.-Alessandro Asnaghi. Titulat Superior en Disseny de producte IED Barcelona; Kit de luz portátil- Blanca Rosas, Titulada Superior en Disseny de producte IED Barcelona