Oriol Pibernat, comissari d''Objectes comuns. Històries locals, debats globals', ens fa una visita guiada virtual per la nova exposició permanent del Museu del Disseny, que pretén posar de manifest l’enorme impacte social, estètic i cultural del disseny, capaç de convertir objectes comuns en peces exemplars i rellevants culturalment.