CRIT Disseny crític a l'aula

Tallers
-

CRIT Disseny a l'aula és un projecte per l'ESO que vol acostar a l'aula la capacitat transformadora del disseny, dotant a docents i centres educatius de recursos i eines que ajudin a explicar i a afrontar els grans reptes que ens planteja aquest moment de crisi econòmica, mediambiental i social sense precedents que ens està tocant viure.

És en aquest context que l’entitat MakeaTuVida, el Museu del Disseny de Barcelona i el Centre de Recursos Pedagògics Sant Martí, impulsen aquest curs de formació per acostar la Guia Didàctica CRIT, els seus materials, reflexions i dinàmiques, a docents i centres educatius de secundària, i proposant un acompanyament del procés de creació i d'implementació a l'aula. També es compartirà aquest procés amb altres centres educatius, per tal d’intercanviar propostes i aprendre plegades amb una mirada de codi obert.

Durant l'any 2022 es van realitzar diverses activacions de la Guia Didàctica en centres educatius de Barcelona i València per treballar amb alumnat de diferents nivells els materials i recursos generats:

Ajuntament de Barcelona