Barcelona Cultura

(2015) La visión de la utopía: la Vivienda 1/11 de la Casa Bloc

Source

Publicació La recuperació d'interiors històrics
Associació per a l'Estudi del Moble i Museu del Disseny de BArcelona, 2015 pp. 73-83

Autors

Rossend Casanova i Mandri. Museu del Disseny de Barcelona

Número de pàgines

10

Ajuntament de Barcelona