Maniquins i mannequinatge. La presentació dels vestits a l'exposició "El cos vestit. Siluetes i moda. 1550-2015"

Source

XV Reunió tècnica de Conservació i Restauració. Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials. Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 27-28 de novembre de 2017

Autors

Teresa Bastardes

Ajuntament de Barcelona