Muntatge i exposició de peces gràfiques gràfiques amb una museografia mòbil

Source

XV Reunió tècnica de Conservació i Restauració. Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials. Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 27-28 de novembre de 2017

Autors

M. Carme Balliu i Esperança Codina

Ajuntament de Barcelona