Barcelona Cultura

Préstec interbibliotecari

El servei de Préstec Interbibliotecari (PI) permet la consulta de llibres o revistes procedents d'altres biblioteques. Aquests documents només es poden consultar a la Sala de Consulta del Centre de Documentació. Aquest servei és gratuït si els documents provenen de centres amb els que tenim acords de reciprocitat.

En la resta de casos, les tarifes són:

Préstec d’originals (per cada volum físic)
A biblioteques de l’estat: 8 €
A biblioteques de la resta d’Europa: 27 €
A biblioteques dels EUA i la resta de països: 30 €

Còpies de documents fins a 40 pàgines: 5€
Cada bloc de 10 còpies addicionals: 1€

Per accedir a aquest servei és necessari disposar de Carnet d'usuari del Centre de Documentació.

L’ús del servei de PI implica el coneixement, l’acceptació i el compliment de totes les normes que el regulen, i de les tarifes. En qualsevol cas, la prestació del servei està condicionada a la legislació vigent pel que fa a drets d’autor i a les condicions de préstec del centre subministrador.

Ajuntament de Barcelona