Arts Gràfiques

Està formada per peces històriques i contemporànies que responen a l’evolució tecnològica que les arts gràfiques van experimentar al llarg dels darrers tres segles. Així, el gruix del seu fons històric el componen matrius, tipografies (amb els tipus, punxons i matrius d’importants conjunts del segle XVIII al XX), clixés de fotogravat i planxes calcogràfiques de diversos autors locals.

Sobresurten de la col·lecció els models tipogràfics com els d’autors fonamentals com Eudald Canibell (1858-1928) i tacs xilogràfics, molt importants quantitativament i qualitativament, amb autors com Josep Obiols (1894-1967).

La col·lecció també conté un fons de producte imprès que comença al segle XVIII i se centra bàsicament al darrer terç del XIX i el primer del XX, amb tipologies com el gravat popular (Col·lecció Amades), els papers pintats (segles XIX-XX), les guardes de llibre (segles XVIII-XIX), les cobertes de llibre, els naips, la publicitat i l’embalatge (incloent-hi etiquetes i embolcalls).

El fons procedeix bàsicament d’impremtes barcelonines, com ara Bobes, Roca i Alemany i Seix Barral.

Consulteu la COL·LECCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Barcelona