Disseny de Producte

Creada l’any 1994 amb la intenció de continuar, amb aquesta nova disciplina, les col·leccions d’arts decoratives aturades al començament del segle xx, aquesta col·lecció para atenció al fenomen esmentat i està delimitada per àmbits temàtics, territorials i temporals.

El seu fons inclou les millors produccions, les empreses més significatives i la majoria d’autors catalans i espanyols des dels anys trenta del segle xx, amb representació de la diversitat de tipologies a les quals s’aplica el disseny. És la primera i única col·lecció a escala nacional que aplega aquesta diversitat, i la primera a ser exhibida de manera permanent. Mobles, llums, vehicles, recipients, instruments i equipaments configuren el gruix d’objectes d’una col·lecció que arriba a les 2.000 peces.

Amb els canvis en els sistemes de producció i en la mateixa concepció del disseny que hi va haver a finals del segle xx, la col·lecció s’ha continuat configurant amb nous criteris, i, així, ha incorporat l’ecodisseny o la novíssima producció d’objectes impresos en 3D, de la qual el museu ha creat el primer fons públic de producció internacional de tot Espanya.

Representativa del nostre temps, és una col·lecció viva que incrementa el seu fons de forma regular i que té garantida la contemporaneïtat gràcies a les donacions i la recollida de tots els Premis Delta atorgats per l’ADI-FAD des del 1961, que, per conveni, a partir del 1995 ingressen la pràctica totalitat de les peces premiades.

Entreu a la COL·LECCIÓ DE DISSENY DE PRODUCTE

Ajuntament de Barcelona