Disseny gràfic

Aquesta Col·lecció, que també para atenció al disseny de la comunicació, presenta un fons que s’ha anat incrementant els darrers anys, en especial l’any 2008 amb l’inici de la Col·lecció de Cartells com l’element més emblemàtic d’aquesta disciplina, que inclou autors de finals del segle XIX i arriba fins a l’actualitat.

El fons de la Col·lecció de Disseny gràfic comença amb exemples de les primeres dècades del segle XX, amb els grafistes catalans que iniciaren i convertiren, a casa nostra, aquest ofici en una professió: Pla-Narbona, Antoni Morillas, Joan Pedragosa o Ricard Giralt-Miracle, són alguns dels primers autors d’una llista que no s’atura i que pretén arribar fins a l’actualitat.

Cartells, calendaris, displayers, targetes, capses, estoigs, rètols i tot tipus d’impresos i altres suports gràfics formen part d’aquest fons, procedents dels mateixos autors o de fons d’agrupacions de professionals, com l’ADG-FAD amb els Premis Laus o la Fundació Comunicació Gràfica.

Consulteu la COL·LECCIÓ DE DISSENY GRÀFIC

Ajuntament de Barcelona