Barcelona Cultura

Modernisme, cap a la cultura del disseny

Permanent

El Museu del Disseny mostra, per primera vegada, una reinterpretació del modernisme en clau de “cultura del disseny”

L’exposició es fixa en el modernisme com a inici de la cultura del disseny, l’emmarca en el context europeu i en destaca els nexes i la singularitat del cas català. La mostra aportarà una interpretació nova del modernisme partint del paper protagonista que hi van tenir les arts decoratives i aplicades, artesanes i industrials.

Centrada en el gran esplendor modernista del final del segle XIX i l’inici del segle XX, continua mostrant el lligam entre el modernisme i el noucentisme i la seva vindicació de la tradició artesana autòctona. Rere l’Art déco, arriba fins el racionalisme i la modernitat d’arrel mediterrània del GATCPAC, molt crític amb el modernisme però sensible a l’artesanat i porta d’entrada al disseny modern.

Continguts

Arts Decoratives. Disseny de producte. Ceràmica. Arxius

Comissari/a

Mireia Freixa
Pilar Vélez

Número de peces

372

Superfície

357 m2

Àmbits de l'exposició

 • El modernisme, una actitud i un llarg camí

  “Modernisme” és sinònim de voluntat de modernitzar una cultura i d’integrar-se a Europa.  L’Exposició Universal del 1888, primer esdeveniment internacional

 • Indústries d’art, la nova cultura del disseny

  La industrialització va assentar les bases de la cultura del disseny. A Catalunya van sobresortir  les indústries artístiques, dedicades a la producció d

 • Les grans protagonistes del modernisme

  AMBIT 1

 • La llar burgesa, símbol de l’ideal d’una societat

  La llar burgesa modernista és símbol de l’ideal de la nova societat industrial, plena de contradiccions. Aquesta nova classe adquireix altres hàbits presents en

 • L’art del nou-cents i el descrèdit del modernisme

  Mentre el modernisme s’havia forjat en els cercles intel·lectuals i artístics amb voluntat de modernitzar una cultura i d’integrar-se a Europa, el noucentisme

 • La recuperació de Gaudí i del modernisme

  En els anys posteriors a la Guerra Civil, va perviure la imatge de Gaudí i de la Sagrada Família com una possibilitat de mantenir viva la catalanitat d’una

Activitats relacionades

Vídeos

Ajuntament de Barcelona